Økonomisk støtte ifm. international konkurrence

Afgrænsning af konkurrence-typer og støtte-sum


Her defineres hvilke konkurrencer, der tæller i hvilken kategori.

Store nationale konkurrencer
TeamGym – DM (Winners Final) defineres som en stor national konkurrence.
Dette gøres den ud fra betragtning om, at kun 4 DK-hold i hver række kvalificerer sig, samt at denne altid afvikles på Sjælland, hvilket altid vil give udgifter forbundet med transport og andet.

Hvis et hold kvalificerer sig til TeamGym – DM (Winners Final) vil holdet modtage støtte til transportudgifter, forbundet med deltagelse.

Internationale konkurrencer
TeamGym:
Nordiske mesterskaber (Max 5000 kr/hold)
Europamesterskabet (1.000 kr. pr. gymnast)

Tumbling
Europamesterskabet
Verdensmesterskabet
World Age Group Competition
World Cups

Ved international konkurrence udtager GymDanmark enkelt gymnaster til at repræsentere Danmark. Der gives 1.000 kr. i støtte til den enkelte gymnast. Disse udbetales først efter fremsendt dokumentation for udgift i forbindelse med deltagelsen.

Udbetaling

Som tidligere beskrevet udbetales støtten kun ved fremsendt dokumentation for udgifter, forbundet med deltagelsen.

Alle SPD gymnaster/hold kan modtage støtte til store nationale eller internationale konkurrencer i den disciplin, hvor man repræsenterer SPD. Dette er også gældende for SPD-gymnaster, som er et år på efterskole.

Fremsend ansøgning + dokumentation for udgifter til: kasserer@silkeborg-p-d.dk

EliteSilkeborg

Det er muligt, at søge økonomisk støtte hjem fra EliteSilkeborg. Det kræves dog, at man først er godkendt som Top-Talent (hos EliteSilkeborg).

Mere info og ansøgning om status som Top-Talent kan findes her: http://www.elitesilkeborg.dk/talenter/toptalenter-4/

Er du allerede godkendt som Top-Talent?
Så kan du ansøge om økonomisk støtte fra EliteSilkeborg her: http://www.elitesilkeborg.dk/medlemsklubberne/stoettepuljer/elitepuljen/